maanantai 29. kesäkuuta 2020

Ajatuksia STAILIAMO:n arvoista


Vaikka S T A I L I A M O on yhden naisen yritys ja toiminta on toistaiseksi vielä pienimuotoista, olen pohtinut paljon arvoja; sitä ideologiaa ja arvomaailmaa, mihin haluan yritykseni (ja oman brändini) pohjautuvan ja jonka toivon myös välittyväni asiakkaalleni. Pohdintani päätteeksi päädyin näihin kolmeen pääotsikkoon, joihin sisältyy paljon muutakin...

 
AITOUS - luonnollisuus
 
Tällä tarkoitan sekä omaa itseäni henkilönä että myös sisustussuunnittelijana. Olen se mikä olen; aito oma itseni. Helposti innostuva, ulospäin suuntautunut ja positiivinen ihminen, jolle jokaisen ihmisen kohtaaminen on tärkeätä. Sisustussuunnittelijana pyrin suosimaan aitoja luonnonmateriaaleja ja alkuperäisiä aitoja tuotteita, mutta asiakkaan toivomuksesta olen valmis tekemään myös myönnytyksiä. Pyrin suunnittelussa ottamaan huomion myös kestävää kehitystä, ekologisuutta ja kierrätystä, silloin kun se suinkin on mahdollista. Sydäntäni lähellä ovat suunnittelukohteet, joissa näkyy elettyä elämää ja kerroksellisuutta.

 
LUOTETTAVUUS - luottamuksellisuus
 
Teen sen minkä lupaan ja sovitussa aikataulussa. Olen tässä asiassa tinkimätön ja kieltämättä se aiheuttaa minulle toisinaan myös paineita ja stressiä. Jokaisen asiakkuuden koen luottamuksellisena suhteena, jossa vaitiolovelvollisuus on ehdotonta. Se materiaali, minkä jaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa pohjautuu aina asiakkaalta saatuun lupaan.


AMMATTITAITO - asiantuntijuus
 
Olen ylpeä ammattitaidostani. Olen kouluttautunut ja kurssittanut itseäni paljon suhteessa sisustussuunnittelijahistoriaani. Olen saanut paljon käytännön kokemusta jo ennen yrittäjäksi ryhtymistäni ja ammattitaidon kehittäminen on minulle koko ajan jatkuva prosessi. Hyväksyn sen, että minun ei myöskään tarvitse osata kaikkea. Sisustussuunnittelu on alana niin laaja, että kaiken hallitseminen on mielestäni mahdotonta. Annan mielelläni esim. keittiösuunnittelun keittiöliikkeelle, jossa on sen alan erityisosaamista, jolloin minulle vapautuu aikaa muuhun suunnitteluun. Tästä syystä koen verkostoitumisen ja paikallisen yrittäjien yhteistyön todella tärkeänä osana yritystäni.
 
Jokaisella suunnittelijalla on varmasti omia vahvuuksia. Sisustussuunnittelussa vahvuuteni on ehdottomasti käytännönläheisyys ja kustannustehokkuus, joka on tullut minulle suurimmaksi osaksi (elämän)kokemuksen myötä. Mieluisin suunnittelukohderyhmäni on ehdottomasti ns. "tavallinen koti tavalliselle ihmiselle", jossa vahvuuteni tulevat parhaiten esille. En ehkä suunnittele kallista luksusta, mutta pyrin suunnittelemaan koteja, joissa olisi mukana aina jotain yllätyksellisyyttä tai kohtuuhintaista "arjen luksusta".
 
 
 
Tässä yritykseni tärkeimmät arvot kiteytettynä;
minun peruspilarini, johon yritykseni toiminta perustuu vahvasti.

 
Mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä?

 
 
 
 
 
 

lauantai 6. kesäkuuta 2020

Etätyötä ja suunnittelua etänä


Kevät on vaihtunut kesäksi. Vallitsevan koronatilanateen takia moni on siirtynyt kevään aikana etätyöhön ja se tuntuu mullistaneen työn tekemisen uudelle tasolle. Minä olen siitä onnellisessa asemassa, että voin tehdä ainakin osittain sisustussuunnittelutyötä myös etänä - vaikka  täältä omalta mökiltämme käsin.
 
 

Toimeksiantona etäsuunnittelu poikkeaa ns. perinteisestä suunnittelusta, sillä yhteydenotto käydään pääasiallisesti sähköpostin ja puhelimen sekä mahdollisesti myös Zoom:in, Meet:in tai jonkun muun etätyösovelluksen välityksellä. Nykytekniikan avulla sisustussuunnittelu tai -neuvonta onnistuu tarvittaessa vaikka Suomen rajojen ulkopuolelle, ihan mihin päin maailmaa hyvänsä...
 
 
 
 
 Suunnittelukohteen sisällöstä riippuen yleensä etäsuunnittelussa tarvitaan asiakkaalta ainakin hyvät valokuvat ja mielellään pohjapiirustus kohteesta. Etäsuunnittelun luonteesta johtuen erityisesti mittatarkat työt vaativat huolellisuutta ja tarkkaa ohjeistusta asiakkaan kanssa. Oman haasteensa tuo myös materiaalien esittely, sillä puhelimen tai tietokoneen näyttö vääristää värejä. Esimerkiksi maalien ja tapettien sekä tekstiilien valinnoissa pitää asiakkaalle antaa mahdollisimman tarkat tiedot (ja riittävästi vaihtoehtoja), jotta hän voi tehdä hankintapäätöksen omien vertailujen pohjalta asianomaisessa liikkeessä.
 
 
 
 

 
 
Luulenpa, että etätyö lisääntyy myös sisutussuunnittelussa ja ainakin tällä kokemuksella voin suositella sitä.
Se ei tietenkään korvaa aitoa vuorovaikutusta ja kohtaamista suunnittelijan ja asiakkaan välillä, mutta se on loistava vaihtoehto ja mahdollisuus, jos suunnittelijan käyttäminen on muuten vaikeaa.
 
 
Nyt kesällä on hyvä mahdollisuus päivittää vaikkapa kesämökkiä ja apuna kannattaa ehdottomasti käyttää sisustussuunnittelijaa. 
Pienilläkin muutoksilla voidaan vapaa-ajan asunnosta loihtia viihtyisä "lomaparatiisi".
 
 
Aurinkoisia kesäpäiviä teille kaikille toivotellen!
 
 
S T A I L I A M O
sisutuspalvelu
 
Satu