keskiviikko 12. tammikuuta 2022

BIOFILIA - paluu luontoyhteyteen

Osallistuin joulukuun alussa webinaariin, joka käsitteli biofiilista suunnittelua oppimisympäristössä. Olen muutamia kertoja aikaisemminkin lukenut aiheesta, mutta webinaarin jälkeen kiinnostuin aiheesta enemmänkin ja etsin siitä lisää tietoa. Luin erilaisia artikkeleita ja kokosin webinaarin sekä artikkeleiden pohjalta pienen tiivistelmän höystettynä omilla ajatuksillani. Kyseessä ei ole mistään trendistä, vaikka se tuntuu olevan pinnalla enemmän kuin ennen. Biofilia on enemmänkin ajattelutapa, olettamus tai hypoteesi siitä, että ihmisen kuuluu olla osana luontoa. Luontoyhteytemme on kuitenkin viimeisten vuosikymmenien saatossa muuttunut oleellisesti ja olemme vieraantuneet luonnosta sekä henkisesti että fyysisesti. Ihmisen evoluutio (ja aivojen kehitys) ei ole pysynyt teknologian kehityksen mukana ja se kuuluisa "ruutuaika" on lohkaissut ison osan elämästämme. Sen lisäksi (ja siitä syystä) vietämme yhä enemmän aikaa sisätiloissa. Vallitseva pandemiatilanne on omalta osaltaan korostanut eristäytymistämme sisätiloihin, mutta toisaalta on myös avartanut näkemään luonnon ympärillämme.Biofiilisessa suunnittelussa pyritään tuomaan luontoyhteys takaisin ihmisen toimintaympäristöön; kaupunkisuunnitteluun, julkisiin tiloihin ja koteihin. Ilmiönä se on enemmän kuin tervetullut ja mielestäni nyt on korkea aika ottaa biofiilinen ajattelutapa mukaan myös sisustussuunnitteluun. Biofiilisessa suunnittelussa on kaksi tasoa, jossa ensimmäisessä pyritään arkkitehtuurilla ja tilasuunnittelulla luomaan luontoyhteyttä hyödyntämällä luonnonvaloa, käyttämällä luonnonmukaisia materiaaleja ja murrettuja sävyjä. Toisessa tasossa biofiilisessa suunnittelussa tuodaan luonto sisälle,  luodaan rauhoittavia tiloja ja minimoidaan ympäristöstä tulevia häiritseviä aistiärsykkeitä.
Meistä jokainen voi toteuttaa biofiilista suunnittelua mm. seuraavilla asioilla:

Luonnonvaloa

Jos mahdollista hyödynnä luonnonvaloa. Sijoita työpöytä mahdollisimman lähelle ikkunaa. Suomen olosuhteissa vuodenaikamme asettaa luonnonvalolle myös haasteita ja siksi keinovalon käyttöön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Keinovaloa on oltava riittävästi ja tarvittaessa värilämpötiloja voisi säätää eri vuorokaudenaikojen mukaan. Epäsuora keinovalo, jossa valonlähde ei näy, on luonnollisimman oloista.

Jos suunnittelet talon rakentamista, mieti talon sijaintia tontilla, ilmansuuntia ja huomio myös ikkunoiden koko ja niiden sijoittelu. Jos mahdollista, ota maisema/ ympäristö osaksi sisustusta ja poimi sisustuksen materiaaleja ja värejä luonnosta.


Luonnon materiaaleja 

Aidot materiaalit ovat biofiilisen ajattelun lähtökohtana. Pintamateriaaleihin voit valita puuta, pellavaa ja kiveä. Tuli ja vesi luonnon elementteinä vahvistaa biofiilista kokemusta, joten takan, ulkoporealtaiden, tai ulkona sijaitsevien tulisijoiden suosio tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessakin. Jos aitojen materiaalien käyttö on vaikeata tai mahdotonta, voit sisustuksessa jäljitellä esim. nurmikkoa (vihreä nukkamatto) tai asentaa ison maisematapetin seinälle. 


Viherkasveja - tavalla taikka toisella

Biofilista sisustamista on helppo toteuttaa viherkasveilla. Minimissään sen voi toteuttaa ostamalla kukkakimpun tai sijoittamalla ruukkukasvin esim. työpöydälle. Viherkasveissa suositellaan valitsemaan  sisäilmaa puhdistavia kasveja ja koota niistä mielellään isomman kokonaisuuden, jolloin myös kasvit voivat paremmin. Ja jos sinulla ei ole multasormea, voit ostaa silkkikukkia tai luoda illuusion vehreydestä kasvitapeteilla tai verhoilla.
Uskon, että viimeaikainen "vihertrendi" parveke-, palsta- ja kotiviljelijöistä on noussut ihmisen tarpeesta tuntea ja kokea luontoa osana elämää. Upottamalla sormet multaan ihminen saa monenlaisia aistikokemusta ja tuntemuksia, puutarhanhoito käy terapiasta ja viherkasvit tuovat sisustukseen "eloa", vaikka ne olisivatkin silkkikukkia tai vihreitä lehtiverhoja.
Blogikirjoituksen tarkoituksena on tuoda esille, miten pienilläkin asioilla voidaan tehdä biofiilistä sisustusta kotona tai työpaikalla. Tähän on helppo yhdistää myös aistiesteettömän sisustuksen ajattelutapaa, sillä molempien näkemysten tarkoituksena on rauhoittaa ihmisen mieltä hektisessä elämänrytmissä, vähentää stressiä ja luoda "terveellisempää" tilaa sekä ihmisen mielelle että keholle. Ihminen tarvitsee jatkuvan  aistiärsytyksen vastapainoksi tilaa rentoutumiseen ja rauhoittumiseen sekä kotona että työpaikalla. 


Biofiilisen suunnittelun tavoitteena on luoda rauhallisia tiloja, jotka edistävät ihmisen hyvää oloa  ja hyvinvointia. Uskon vahvasti, että luontoyhteyden merkitystä ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ei voi vähätellä ja sen tärkeys tulee tulevaisuudessa vain korostumaan.